Szkolenia

Szkolenie AgilePM™ Foundation

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Szkolenie zapoznaje uczestników z pracą w zwinnym (agile) środowisku projektowym. Celem jest pomoc w zrozumieniu najważniejszych zasad, pojęć i założeń z zakresu metodyki AgilePM. Kurs przygotowuje uczestników do zdania egzaminu oraz uzyskania certyfikatu AgilePM Foundation.
więcej >>

Efektywne zarządzanie ryzykiem w projekcie

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Celem szkolenia jest ukazanie ważnych informacji, które są niezbędne do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia, umiejętnego zarządzania ryzykiem w projektach infrastrukturalnych.
więcej >>

Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Szkolenie jest wielomodułowym zaawansowanym programem warsztatów, zakończone egzaminem, który potwierdza kompleksowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami.
więcej >>

Podstawy Zarządzania Projektami

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Codziennie mamy do czynienia z projektami - to one umożliwiają nam osiągnięcie postawionych sobie celów. Realizacja projektu następuje w trakcie budowy domu, otwarcia nowego oddziału w przedsiębiorstwie. Nieważne, jak skomplikowane są te operacje - zawsze wiąże się to z wysiłkiem, ograniczonymi zasobami i czasem.
więcej >>

Zarządzanie projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Współczesne organizacje biznesowe coraz bardziej ograniczają zarządzanie funkcyjne na rzecz zarządzania procesowego i projektowego. Rzecz w tym, że menedżerowie, którzy świetnie radzą sobie w środowisku funkcyjnym, niekoniecznie sprawdzają się w projekcie i procesie, które wymagają innych kompetencji zarządczych, a także innej mentalności.
więcej >>

Podstawy Zarządzania Projektami

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach prowadzonych w organizacji jest priorytetem tego szkolenia. Dostarcza ono praktyczną wiedzę dotyczącą zarząrzania projektami. Szczególną uwagę zwraca na role, narzędzia pracy oraz reguły i zasady postępowania.

więcej >>

Metodyka Project Management - certyfikowany Project Manager CAPM, PMP - przygotowanie do egzaminu - Blended Learning

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie, zgodnie z najnowszymi wymaganiami do certyfikacji PMP. Specyfika certyfikacji wymaga przygotowania się do niej w oparciu nie tylko o pozyskanie dużej ilości wiedzy na temat Project Management, ale również poprzez nabycie praktycznej umiejętności rozwiązywania w wymaganym czasie pytań testowych.
więcej >>

Symulacja zarządzania projektem - ciągłe studium przypadku Survive Under Fire

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Szkolenie umożliwia formalne zaangażowanie uczestnika w przykładowe projekty. Zajęcia symulują realizację paru projektów jednocześnie, jak i zachodzące między nimi interakcje. Studium przypadku opracowane jest tu wielowątkowo. Oznacza to, iż zespół projektowy wpływa swoimi decyzjami na zdarzenia, które spotkają ich projekt w przyszłości.
więcej >>

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: MS Project, zarządzanie projektami

Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie sądzimy, że opanowanie ich obsługi może być osiągnięte z przyjemnością oraz stanie się źródłem satysfakcji, mając na uwadze chociażby zaoszczędzony czas.
więcej >>

Najlepsze praktyki zarządzania projektami w oparciu o wiodące metodyki

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Cel szkolenia to zaznajomienie uczestników z tematyką zarządzania projektami, podniesienie ich kwalifikacji. Przedstawia różnicę między metodykami zarządzania projektami, co ma skutkować w dobrym ich doborze w przyszłości.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!