Szkolenia

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

Tagi: MS Project, zarządzanie projektami

Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie sądzimy, że opanowanie ich obsługi może być osiągnięte z przyjemnością oraz stanie się źródłem satysfakcji, mając na uwadze chociażby zaoszczędzony czas.

Opis
Przecież takie tematy, jak przygotowanie raportów, weryfikacja - kalkulacja ścieżki - łańcucha krytycznego, bilansowanie zasobów, opracowanie WBS nie musi być wykonywane tylko na papierze czy też, jak to bywa na wielu szkoleniach na ścianie. Ostatecznym rozstrzygnięciem efektywności pracy jest jakość uzyskanego wyniku i nakład poniesiony na jego osiągnięcie. Nasze zajęcia umożliwiają Państwu usprawnienie obu tych parametrów.

Profil uczestnika
kierownicy projektów,
liderzy wdrażania zmian,
grupy KAIZEN,
członkowie zespołów projektowych,
kierownictwo wyższego szczebla,
szefowie biur projektów PMO (Project Management Office).

Korzyści dla uczestników
warsztatowe, szczegółowe poznanie MS Project,
oszczędność czasu pracy i poprawienie jakości uzyskiwanych danych planistycznych,
wsparcie komunikacji w firmie poprzez brak powielania danych,
promocja standaryzacji działań,
możliwość użycia wiedzy na projektach inwestycyjnych, sprzedażnych np. wdrożenie nowego produktu, przeniesienie linii produkcyjnej, budowa magazynu, instalacje systemów ERP WMS, rozwijanie usprawnień KAIZEN, reorganizacje, rozwój łańcucha dostaw itd.

Metodologia
warsztaty, ćwiczenia, prace z oprogramowaniem,
praca z podręcznikiem,
sesje refleksyjne,
wizualizacje-rysunki wykonywane są na tablecie co daje automatyczny dostęp do wersji elektronicznej.

Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Program szkolenia

Dzień 1/2 - 8 godzin

- Wprowadzenie do pracy:
szybka i bezstresowa weryfikacja aktualnej wiedzy grupy o MS Project 2010,
określenie dodatkowych życzeń uczestników.
- Zapoznanie się z programem MS Project:
ekran programu, ikony, polecenia, proste przykłady manipulowanie interfejsem.
- Definiowanie projektu:
określenie celu przedsięwzięcia, założenie nowego projektu, określenie kierunku harmonogramowania, analiza zalet i ograniczeń przyjętego kierunku harmonogramowania,
określenie wartości domyślnych dla planu przedsięwzięcia (typ zadań, definiowanie jednostek),
konsekwencje przyjmowania różnych układów wartości domyślnych dla późniejszej realizacji projektu.
- Definiowanie danych podstawowych:
definiowanie/skopiowanie kalendarza projektu,
identyfikacja zasobów - sezonowość, kategorie zaszeregowania, modyfikacje kalendarza dla zasobów i dla zadań,
hierarchia i interakcja między kalendarzami. Zarządzanie priorytetami projektów.
- Planowanie przedsięwzięcia:
zbudowanie struktury podziału prac WBS,
wprowadzenie zadań wraz ze zdefiniowanym priorytetem. Interakcja priorytetów zadań i projektów. Terminy ostateczne dla zadań,
przydzielanie zasobów (przydzielanie procentowe, jak i w oparciu o manualnie podawane roboczogodziny),
wybór kategorii zaszeregowania na zadaniach. Przydzielenie kosztów stałych do zadań.
- Kalkulacje łącznych kosztów, jak i dodatnich i ujemnych przepływów pieniężnych w projekcie,
bilansowanie obciążenia zasobów metody manualne i automatyczna. Zachowanie planu bazowego budżetu projektu, jak i planów pośrednich. Wykorzystywanie kolumn niestandardowych dla rozszerzenia zakresu przechowywanych informacji.

Dzień 2/2 - 8 godzin

- Realizacja i kontrola projektu:
kontrola realizacji projektu. Bilansowanie obciążenia zasobów w trakcie realizacji,
raportowanie zaawansowania realizacji prac w oparciu o raportowanie procentowe, jak i manualne wykonanych roboczogodzin,
różne metody raportowania efektywności realizacji prac,
podział projektu i przenoszenie fragmentów sieci na najbliższe dostępne terminy.
- Praca w grupie projektowej:
praca na wielu projektach jednocześnie,
dostosowanie interfejsu do wymogów informacyjnych dla pracy na wielu projektach
- Zagnieżdżanie projektów,
kalkulacja ścieżek krytycznych dla indywidualnych jak i połączonych projektów,
omówienie możliwość pracy w sieci wraz z zaletami, jak i aspektami technicznymi takiej organizacji pracy.
- Dostarczanie informacji zarządczej dla projektu:
analiza wartość uzyskanej - Earned Value,
raportowanie z projektu własne raporty. Definiowanie własnych kolumn wyliczających wskaźniki finansowe. Analiza ryzyka w projekcie obliczenia. Wykorzystywanie ikonografii dla sygnalizowania przekroczenia zadanej wartość wskaźnika,
tworzenie list wyboru dla predefiniowanych kolumn,
wykresy graficzne eksport danych do excela.
- Symulacja cyklu życia projektu:
szybkie przejście przez etapy definiowania, planowania i realizacji indywidualnego mini-projektu obranego przez każdego z uczestników w zależności o życzenia grupy i zapasu czasu pozostałego w szkoleniu.
- Podsumowanie zajęć:
omówienie zdobytych doświadczeń, dobrych praktyk na egzamin,
sesja ocen.

Zapisz się na progressproject.pl!


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!