Szkolenia

Szkolenie AgilePM™ Foundation

Tagi: zarządzanie projektami

Szkolenie zapoznaje uczestników z pracą w zwinnym (agile) środowisku projektowym. Celem jest pomoc w zrozumieniu najważniejszych zasad, pojęć i założeń z zakresu metodyki AgilePM. Kurs przygotowuje uczestników do zdania egzaminu oraz uzyskania certyfikatu AgilePM Foundation.

Adresaci
Szkolenie kierowane jest do osób, które zarządzają projektami, są uczestnikami projektów, przedstawicielami działów biznesowych lub są odpowiedzialne w nich za decyzje strategiczne. Kurs jest pomocny także dla osób, które pragną zapoznać się z metodyką zwinnego zarządzania projektami i uzyskać certyfikat AgilePM™ Foundation.

Cele i korzyści
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą znali i potrafili wykorzystać w praktyce techniki oraz narzędzia AgilePM. Poznają oni cykl życia projektu prowadzonego zgodnie z tą metodyką, a także różnice w prowadzeniu projektu w podejściu klasycznym, a środowisku zwinnym.

Wymagania wstępne

Nie ma ściśle określonych wymagań wstępnych. Pomocna będzie znajomość ogólnych zagadnień z zakresu zrządzania projektami.

Metody szkoleniowe:

- szkolenie tradycyjne,
- szkolenie wirtualne.

Program ramowy
1. Wprowadzenie.
2. Czym jest AgilePM.
3. Filozofia i pryncypia.
4. Procesy AgilePM.
5. Role i odpowiedzialności.
6. Produkty AgilePM.
7. Planowanie i kontrola.
8. Priorytetyzacja MoSCoW.
9. Okienka czasu.
10. Zarządzanie ryzykiem.
11. Szacowanie, pomiar i określanie wymagań.
12. Podsumowanie szkolenia.

Więcej informacji na conlea.pl.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!