Szkolenia

Metodyka Project Management - certyfikowany Project Manager CAPM, PMP - przygotowanie do egzaminu - Blended Learning

Tagi: zarządzanie projektami

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie, zgodnie z najnowszymi wymaganiami do certyfikacji PMP. Specyfika certyfikacji wymaga przygotowania się do niej w oparciu nie tylko o pozyskanie dużej ilości wiedzy na temat Project Management, ale również poprzez nabycie praktycznej umiejętności rozwiązywania w wymaganym czasie pytań testowych.

Opis
Dla uzyskania maksymalnej wydajności moduł ten realizowany jest również w modelu Blended Learning. Oprócz samych zajęć uczestnik podtrzymuje i rozwija swoją wiedzę korzystając z oferowanej platformy informatycznej. Materiały zostały oparte o pozycje autorstwa:
J.Leroy Ward - PMP Exam Practice Test and Study Guide
Andy Crowe - The PMP Exam Quick Reference Guide
Rita Mulcahy PMP Exam Prep
Koniecznym jest, aby uczestnicy prezentowanego szkolenia posiadali przynajmniej podstawową wiedzę na temat Project Management. Szkolenie oparte jest o naprzemienne pakiety testów i następującą po nich analizę wyników na forum grupy. Prezentowany jest również przykładowy test komputerowy. Stosowane są również techniki Flash Cards. Uczestniczy otrzymują dodatkowo przegląd PMBOK wskazujący precyzyjnie, które pozycje, strony, punkty są niezbędne do opanowania dla zdania egzaminu z sukcesem.

Profil uczestnika
kierownicy projektów,
liderzy wdrażania zmian,
członkowie zespołów projektowych,
kierownictwo wyższego szczebla,
szefowie biur projektów PMO (Project Management Office).

Korzyści dla uczestników
opanowanie pełnego zakresu wiedzy wymaganego na PMP i CAPM,
opanowanie zwrotów, terminologii, typowych konstrukcji zdań w testach,
przyzwyczajenie do egzaminów realizowanych, jako ESL (English as a second language),
dokładne omówienie obszarów pytań nie opisanych bezpośrednio w PMBOK np. etyka biznesowa,
zrozumienie i przyjęcie właściwej strategii dla zdania egzaminu składającego się z 200 pytań (25 nie jest uwzględnianych w punktacji), na 106 z 175 punktowanych pytań (około 61%).

Metodologia
testy w pakietach pytań,
blended Learning wspierający główną sesję szkoleniową lub funkcjonujący niezależnie jako e-learning,
prace z oprogramowaniem,
sesje refleksyjne,
wizualizacje-rysunki wykonywane są na tablecie co daje automatycznie dostęp do wersji elektronicznej.

Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Program szkolenia
Dzień 1/2 - 8 godzin

- Weryfikacja i odświeżenie wiedzy w obszarze PMBOK:
sesja podstawowych pytań, dyskusje na forum,
przekazanie przewodnika po PMBOK,
przekazanie mapy procesów PMP exam crack.
- Skomentowanie strategii zdania testu:
wskazanie obszarów bardziej i mniej bezpiecznych dla uzyskania wymaganej ilości punktów.
200 pytań testowych w pakietach: grupa pracuje pod kierunkiem prowadzącego nad rozwiązywaniem pytań testowych. Obowiązuję zasada no one is left behind pytania są konkretnie komentowane w odniesieniu do PMBOK.

Dzień 2/2 - 8 godzin

- Kolejne 200 pytań testowych w pakietach: grupa pracuje pod kierunkiem prowadzącego nad rozwiązywaniem pytań testowych. Obowiązuję zasada no one is left behind pytania są konkretnie komentowane w odniesieniu do PMBOK.
- Test komputerowy dla zaprezentowania rzeczywistej sytuacji egzaminacyjnej
symulacja testu
- Podsumowanie zajęć
omówienie zdobytych doświadczeń, dobrych praktyk na egzamin
sesja ocen

Zapisz się na progressproject.pl!


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!