Szkolenia

ABC Projektów

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządanie projektami

Szkolenie to stanowi połączenie najlepszych modułów szkoleniowych. W pigułce przybliży Uczestnikom świat zarządzania projektami, poznają oni podstawy najbardziej popularnych metodyk prowadzenia projektów. Po tym szkoleniu będą oni rozumieli zarówno to, jak funkcjonuje projekt prowadzony kaskadowo, jak i ten prowadzony zwinnie.
więcej >>

Zarządzanie ryzykiem

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest istotnym aspektem w całym projekcie. Szkolenie to ukazuje kompleksową wiedzę na temat całego procesu zarządzania ryzykiem, metody jego identyfikowania i analizy, znaczenie ryzyka dla sukcesu realizacji przedsięwzięcia.
więcej >>

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie zmianą

Zmiany stanowią fundament przewagi konkurencyjnej w praktycznie każdej organizacji. Towarzyszy nam w nich niepewność i obawy. Około 75% zmian przeprowadzanych w organizacjach jest przeprowadzanych nieodpowiednio, co skutkuje nieosiąganiem założonych rezultatów. W związku z tym, ważne jest, aby każdy znał podstawy wdrażania i przeprowadzania zmian, co zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu.
więcej >>

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Szkolenie ukazuje pewną metodę wdrożenia procesów zarządzania ryzykiem jako nierozdzielnego elementu zarządzania projektami. Przedstawia między innymi odmienne podejścia do rozpoznawania zagrożeń, monitorowania i kontroli ryzyka, techniki jego oceny.
więcej >>

Zarządzanie ryzykiem w projektach (zgodne ze standardem PMBOK®)

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Szkolenie skierowane jest dla kierowników projektów, ich członków, sponsorów oraz klientów. Wszystkie osoby pragnące usystematyzować i pogłębić wiedzę z obszaru zarządzania ryzykiem projektu, przećwiczyć ją na realnych przykładach, zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
więcej >>

Podstawy Zarządzania Projektami

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Codziennie mamy do czynienia z projektami - to one umożliwiają nam osiągnięcie postawionych sobie celów. Realizacja projektu następuje w trakcie budowy domu, otwarcia nowego oddziału w przedsiębiorstwie. Nieważne, jak skomplikowane są te operacje - zawsze wiąże się to z wysiłkiem, ograniczonymi zasobami i czasem.
więcej >>

Zarządzanie projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Współczesne organizacje biznesowe coraz bardziej ograniczają zarządzanie funkcyjne na rzecz zarządzania procesowego i projektowego. Rzecz w tym, że menedżerowie, którzy świetnie radzą sobie w środowisku funkcyjnym, niekoniecznie sprawdzają się w projekcie i procesie, które wymagają innych kompetencji zarządczych, a także innej mentalności.
więcej >>

Podstawy Zarządzania Projektami

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach prowadzonych w organizacji jest priorytetem tego szkolenia. Dostarcza ono praktyczną wiedzę dotyczącą zarząrzania projektami. Szczególną uwagę zwraca na role, narzędzia pracy oraz reguły i zasady postępowania.

więcej >>

Metodyka Project Management - certyfikowany Project Manager CAPM, PMP - przygotowanie do egzaminu - Blended Learning

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie, zgodnie z najnowszymi wymaganiami do certyfikacji PMP. Specyfika certyfikacji wymaga przygotowania się do niej w oparciu nie tylko o pozyskanie dużej ilości wiedzy na temat Project Management, ale również poprzez nabycie praktycznej umiejętności rozwiązywania w wymaganym czasie pytań testowych.
więcej >>

Symulacja zarządzania projektem - ciągłe studium przypadku Survive Under Fire

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Szkolenie umożliwia formalne zaangażowanie uczestnika w przykładowe projekty. Zajęcia symulują realizację paru projektów jednocześnie, jak i zachodzące między nimi interakcje. Studium przypadku opracowane jest tu wielowątkowo. Oznacza to, iż zespół projektowy wpływa swoimi decyzjami na zdarzenia, które spotkają ich projekt w przyszłości.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!