Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest istotnym aspektem w całym projekcie. Szkolenie to ukazuje kompleksową wiedzę na temat całego procesu zarządzania ryzykiem, metody jego identyfikowania i analizy, znaczenie ryzyka dla sukcesu realizacji przedsięwzięcia.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do analityków ryzyka, członków, liderów i kierowników zespołów projektowych, menadżerów wszystkich szczebli zarządzania.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uświadomienie uczestników, jaki wpływ ma ryzyko na końcowy sukces całego projektu, podniesienie ich poziomu wiedzy z zakresu procesu zarządzania ryzykiem w projektach oraz umiejętności analizowania i identyfikowania ryzyka w projekcie.

Parametry szkolenia

Czas trwania: 2*8 h (2*7 h netto)
Wielkość grupy: maksymalnie 8-10 osób
Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, quizy/testy, dyskusje grupowe

Program szkolenia
1. Podstawy zarządzania ryzykiem.
2. Terminologie i definicje zarządzania ryzykiem.
3. Ograniczenia i korzyści zarządzania ryzykiem.
4. Metodyki zarządzania ryzykiem.
5. Planowanie ryzyka.
6. Identyfikacja ryzyka.
7. Analiza ryzyka.
8. Ilościowa i jakościowa analiza ryzyka.
9. Techniki analizy ryzyka.
10. Planowanie reakcji na ryzyko.
11. Monitorowanie ryzyka.
12. Ryzyko projektowe i korporacyjne.
13. Ryzyko korporacyjne.

Więcej informacji na sages.com.pl


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!