Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w projektach (zgodne ze standardem PMBOK®)

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Szkolenie skierowane jest dla kierowników projektów, ich członków, sponsorów oraz klientów. Wszystkie osoby pragnące usystematyzować i pogłębić wiedzę z obszaru zarządzania ryzykiem projektu, przećwiczyć ją na realnych przykładach, zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem.
2. Planowanie zarządzania ryzykiem.
3. Identyfikacja ryzyka.
4. Jakościowa analiza i ocena ryzyka.
5. Ilościowa analiza ryzyka.
6. Strategie reakcji na ryzyko.
7. Zarządzanie ryzykiem na etapie realizacji projektu.
8. Podsumowanie.

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 h

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany, zaawansowany

Metody szkoleniowe: wykład, ćwiczenia / case study, praca na projekcie

Zapisz się na tenstep.pl


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!