Szkolenia

Podstawy zarządzania projektami

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie projektami

Warstwa merytoryczna szkolenia oparta jest na skutecznych narzędziach i technikach zarządzania projektami. Program uwzględnia metodyki: Prince2, PMI, elementy podejscia agile. Szkolenie przeznaczone dla praktyków biznesu mających bepzośredni kontakt z różnego rodzaju projektami. Prowadzi on uczestników przez zestaw narzędzi projektowych symulując przebieg projektu w case study.
więcej >>

Zarządzanie ryzykiem

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Każda firma ma do czynienia z niepewnością. Świat zmienia się nieustannie, a ryzyko jest jego stałą częścią. Zarządzanie ryzykiem jest procesem pomagającym organizacji w zrozumieniu i ocenieniu występującego zagrożenia. Świadomość ta pozwala na podejmowanie odpowiednich działań, które zmniejszą możliwość porażki, tym samym zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu.
więcej >>

Identyfikacja i analiza ryzyka – warsztaty zarządzania ryzykiem

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyka

Szkolenie to jest skierowane do osób pracujących na wszystkich szczeblach, związanych z analizowaniem i identyfikowaniem ryzyka w organizacji, bioracych udział we wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem, zajmujących się jego szacowaniem.
więcej >>

RM - Risk Management (Zarządzanie ryzykiem)

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: risk management, zarządzanie ryzykiem

Szkolenie zwraca uwagę na zagrożenia i szanse z perspektywy odgórnej i oddolnej. Wykorzystuje przy tym ośmiostopniowy, sprawdzony proces zarządzania ryzykiem opracowany przez ESI. Skuteczne narzędzia pozwalają nauczyć sie reagować i oceniać na ryzyko zarówno na poziomie całego przedsięwzięcia, jak i poszczególnych zadań.
więcej >>

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Kategoria: Baza wiedzy > Szkolenia

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Projekty pomagają osiągać korzyści biznesowe, otwierają nowe opcje rozwoju. Wiąże się to jednak zawsze z podwyższonym poziomem ryzyka. Domeną kierowników projektów jest zarządzanie ryzykiem, do czego należy się dobrze przygotować.Podstawy z tej tematyki powinni posiadać także liderzy zespołów oraz członkowie zespołów projektowych.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!