Szkolenia

RM - Risk Management (Zarządzanie ryzykiem)

Tagi: risk management, zarządzanie ryzykiem

Szkolenie zwraca uwagę na zagrożenia i szanse z perspektywy odgórnej i oddolnej. Wykorzystuje przy tym ośmiostopniowy, sprawdzony proces zarządzania ryzykiem opracowany przez ESI. Skuteczne narzędzia pozwalają nauczyć sie reagować i oceniać na ryzyko zarówno na poziomie całego przedsięwzięcia, jak i poszczególnych zadań.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?
- kierownicy projektów i ich uczestnicy,
- osoby pragnące usystematyzować swoje umiejętności odnośnie zarządzania ryzykiem,
- liderzy i członkowie zespołów projektowych.

Cele szkolenia:
- umiejętność używania ośmiostopniowego procesu zarządzania ryzykiem w projekcie;
- umiejętność rozpoznawania szans i zagrożeń, oceniania ich względnej wartości w projekcie;
- zdolność kontrolowania ryzyka przy jednoczesnym stosowaniu ograniczonej liczby strategii
przezwyciężenie barier psychologicznych.

Korzyści z udziału:
- poszerzenie wiedzy,
- możliwość uczestniczenia w konsultacjach z międzynarodowym ekspertem,
- poszerzenie sieci kontaktów biznesowych z jendoczesną możliwością wymiany doświadczeń,
- zdobycie certyfikatu George Washington University,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych.

Tematyka:
- podstawy zarządzania ryzykiem,
- planowanie zarządzania ryzykiem i identyfikacji ryzyka,
- podstawa analizy,
- analiza i priorytetyzacja ryzyka,
- planowanie reakcji na ryzyka,
- realizacja, ocena i aktualizacja.

Więcej na mtdc.pl


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!