Szkolenia

Identyfikacja i analiza ryzyka – warsztaty zarządzania ryzykiem

Tagi: zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyka

Szkolenie to jest skierowane do osób pracujących na wszystkich szczeblach, związanych z analizowaniem i identyfikowaniem ryzyka w organizacji, bioracych udział we wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem, zajmujących się jego szacowaniem.

Czas trwania szkolenia:
2 DNI, prowadzone w formie warsztatu z elementami wykładu

Nabywane umiejętności:
- zapoznanie z ideą zarządzania ryzykiem w organizacji, dlaczego w ogóle warto zarządzać ryzykiem;
- identyfikacja ryzyka w organizacji, mapy ryzyka;
- koncepcja metodyki szacowania ryzyka;
- jak dokonywać klasyfikacji i oceny ryzyka, jak obniżać je do poziomu akceptowalnego.Materiały:
- materiały do ćwiczeń + przykładowe rozwiązania
- wydruk prezentacji
- próbny egzamin + klucz odpowiedzi
- komplet materiałów biurowych

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez PBSG.

Więcej informacji i zapisy na pbsg.pl


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!