Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Każda firma ma do czynienia z niepewnością. Świat zmienia się nieustannie, a ryzyko jest jego stałą częścią. Zarządzanie ryzykiem jest procesem pomagającym organizacji w zrozumieniu i ocenieniu występującego zagrożenia. Świadomość ta pozwala na podejmowanie odpowiednich działań, które zmniejszą możliwość porażki, tym samym zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami zarządzania ryzykiem, praktycznymi metodami jego identyfikacji i analizy oraz omówienie sposobów jak z nim postępować

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowan jest do risk managerów, kadry kierowniczej, a także do osób zainteresowanych tą tematyką.

Ramowy program szkolenia:
1. Wprowadzenie.
2. Rodzaje ryzyka.
3. Modele zarządzania ryzykiem.
4. Identyfikacja i analiza ryzyka.
5. Postępowanie z ryzykiem.
6. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji.
7. Rozwiązania organizacyjne.

Struktura kursu:
Wykład + ćwiczenia praktyczne + case studies

Czas trwania szkolenia: 2 DNI

Zapisz się już dziś na academyofbusiness.pl


Dostępne wersje językowe: English | Polski

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!