Szkolenia

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

Tagi: zarządzanie zmianą

Zmiany stanowią fundament przewagi konkurencyjnej w praktycznie każdej organizacji. Towarzyszy nam w nich niepewność i obawy. Około 75% zmian przeprowadzanych w organizacjach jest przeprowadzanych nieodpowiednio, co skutkuje nieosiąganiem założonych rezultatów. W związku z tym, ważne jest, aby każdy znał podstawy wdrażania i przeprowadzania zmian, co zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie zdolności w obszarze zarządzania zmianą – szczególnie zapoznanie się z aspektami psychologicznymi, narzędziami i metodami wykorzystywanymi w tym procesie.

Metodyka szkolenia
Szkolenie bazuje na stadium przypadku, organizacji, która jest w procesie zmian. Podzielone jest na bloki tematyczne, które zawierają praktyczne zastosowanie teorii: prezentacja zagadnienia (mini-wykład) + ćwiczenia poznanych narzędzi. Zawiera zarówno ćwiczenia indywidualne, jak i zespołowe.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do menedżerów, agentów, promotorów zmian, kierowników i koordynatorów projektów. Stanowi ono inspirację także dla osób, które są w procesie zmiany osobistej lub zawodowej.

Program ramowy
1. Prezentacja doświadczeń, weryfikacja poglądów Uczestników.
2. Co powoduje, iż zmiany są niezbędne?
3. Zachowanie człowieka w zmianie.
4. Zachowanie się organizacji w procesie zmiany.
5. W jaki sposób zakomunikować zmianę?
6. Kluczowe postacie w procesie zmiany.
7. Harmonogramowanie wdrażania zmian.
8. Pokazywanie szybkich wyników i zakorzenianie zmiany w organizacji.
9. Zwinne metody zarządzania odpowiedzią na konieczność zmian.
10. Podsumowanie i weryfikacja oczekiwań Uczestników szkolenia.

Zapisz się na szkolenia-biznesowe.biz.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!