Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Szkolenie ukazuje pewną metodę wdrożenia procesów zarządzania ryzykiem jako nierozdzielnego elementu zarządzania projektami. Przedstawia między innymi odmienne podejścia do rozpoznawania zagrożeń, monitorowania i kontroli ryzyka, techniki jego oceny.

Adresaci szkolenia:
Kurs skierowany jest do kierowników projektów, ich członków, pomocników pomocy technicznej, osób pełniących istotną rolę w pracach nad projektami. Polecany jest on osobom, które pragną zdobyć w tej dziedzinie certyfikat.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu posługiwania się podstawową terminologią dotyczącą zarządzania ryzykiem. Pokazanie, jak prawidłowo tworzyć plany zarządzania ryzykiem, rozpoznawać ryzyko przy użyciu różnych technik, przeprowadzać jakościową i ilościowową analizę ryzyk, efektywnie raportować ryzyka intersariuszom.


Wymagania:
Wymaganiem do możliwości wzięcia udziału w szkoleniu jest ukończenie kompleksowego kursu wprowadzającego w dziedzinie zarządzania projektami.

Ramowy program szkolenia:
1. Zarządzanie ryzykiem - przegląd.
2. Plan zarządzania ryzykiem.
3. Rozpoznawanie ryzyka.
4. Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyka.
5. Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyka.
6. Planowanie odpowiedzi na ryzyko.
7. Kontrola ryzyka.
8. Podsumowanie szkolenia.

Informacje dodatkowe:
Kurs może być zrealizowany w dwóch językach: polskim i angielskim.
Każdy z uczestników otrzyma akredytowane materiały szkoleniowe (w języku angielskim).

Zapisz się na sages.com.pl


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!