Szkolenia

Symulacja zarządzania projektem - ciągłe studium przypadku Survive Under Fire

Tagi: zarządzanie projektami

Szkolenie umożliwia formalne zaangażowanie uczestnika w przykładowe projekty. Zajęcia symulują realizację paru projektów jednocześnie, jak i zachodzące między nimi interakcje. Studium przypadku opracowane jest tu wielowątkowo. Oznacza to, iż zespół projektowy wpływa swoimi decyzjami na zdarzenia, które spotkają ich projekt w przyszłości.

Opis
W praktyce daje to możliwość realizacji warsztatów w nieograniczonej ilości wariantów. Survive under fire symuluje: szacowanie, planowanie wielu aspektów projektów, zarządzanie wąskimi gardłami, reagowanie na zmiany i ryzyka, interakcje między projektami, stosowanie formalnych raportów, użycie narzędzi informatycznych, działanie w stresie pod presją czasu i podstawowe wskaźniki kontrolingowe. Obok uzyskanego wyniku finansowego i czasowego, w trakcie podejmowania decyzji biznesowych zbierane są punkty kompetencji. Uczestnicy są w ten sposób pośrednio nagradzani za właściwe decyzje.


Profil uczestnika
kierownicy projektów,
liderzy wdrażania zmian,
grupy KAIZEN,
członkowie zespołów projektowych,
kierownictwo wyższego szczebla,
szefowie biur projektów PMO (Project Management Office).

Korzyści dla uczestników
utrwalenie wiedzy,
możliwość sprawdzenia się w kontrolowanych warunkach pracy pod opieką trenera,
obniżenie ryzyka zaangażowania w odpowiedzialność za rzeczywiste projekty,
bardziej racjonalne reagowanie na zmiany, lepsze radzenie sobie ze stresem.

Metodologia
warsztat gra survive under fire,
sesje refleksyjne,
wizualizacje-rysunki wykonywane są na tablecie co daje automatycznie dostęp do wersji elektronicznej.

Czas trwania
8 godzin dydaktycznych - 1 dzień

Program szkolenia
Dzień 1/1 - 8 godzin

- Wprowadzenie do organizacji zajęć:
podział na grupy,
przyporządkowanie do konkretnych tematów projektów losowanie plus możliwa wymiana.
- Zapoznanie się ze scenariuszami projektów
organizacja prac zespołów,
powołanie dashboard dla projektów.
- Realizacja symulacji:
gra w turach sekwencja decyzji biznesowych, jak i sekwencja odpowiedzi rynku,
rejestracja zdarzeń,
podejmowanie decyzji projektowych,
zdobywanie punktów kompetencji.
- Podsumowanie zajęć
zebranie najlepszych praktyk,
wyciągnięcie Lessons Learned dla własnej praktyki pracy,
sesja ocen.

Zapisz się na progressproject.pl!


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!