Szkolenia

Jak skutecznie zaplanować i wdrożyć zmiany w organizacji?

Tagi: zarządzanie zmianą

W dzisiejszych czasach zmiana jest czymś nieuniknionym, wynika z konieczności dostosowania się do otoczenia. Mimo tego, iż podświadomie wciąż dążymy do stabilności, często kojarzonej z bezpieczeństwem, musimy uświadomić sobie, iż niezmienność w instytucji działa destrukcyjnie.

Cele
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w obszarze skutecznego planowania oraz organizowania procesu wdrożenia zmian. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną także narzędzia wpływania na postawy pracowników.

Program ramowy

1. Strategia rozwoju organizacji – moda czy konieczność?
2. Zasady wdrażania zmian organizacyjnych.
3. Psychospołeczne bariery wdrażania zmian.
4. Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów zmiany.
5. Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej.
6. Komunikowanie zmian w procesie projektowania i wdrażania restrukturyzacji – wytyczne dla menedżera.

Czym jest to szkolenie?
Szkolenie to jest treningiem umiejętności. Podczas warsztatów wykorzystywane są zarówno wykłady, jak i metody aktywizujące uczestników.

Struktura

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnej, warsztatowej, w małych grupach (maksymalnie 12 osób).
Tematy stanowiące podstawę szkolenia odnoszą się do codziennych, rzeczywistych sytuacji, którym muszą sprostać menedżerowie. Na zakończenie każdego z modułów przewidziane jest podsumowanie, mające na celu określenie przez uczestników uzyskanych, praktycznych umiejętności.

Szkolenie = 80% ćwiczeń + 20% wykładu

Zapisz się na academyofbusiness.pl!


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!