Szkolenia

Podstawy zarządzania projektami

Tagi: zarządzanie projektami

Warstwa merytoryczna szkolenia oparta jest na skutecznych narzędziach i technikach zarządzania projektami. Program uwzględnia metodyki: Prince2, PMI, elementy podejscia agile. Szkolenie przeznaczone dla praktyków biznesu mających bepzośredni kontakt z różnego rodzaju projektami. Prowadzi on uczestników przez zestaw narzędzi projektowych symulując przebieg projektu w case study.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przede wszystkim podniesienie kompetencji uczestników i ich efektywności dotyczącej prowadzenia projektów.
- poznanie i zrozumienie metodologii zarządzania projektami (Prince2, PMI, podejście agile)
- wykorzystywanie narzędzi i dokumentacji projektowej

Adresaci szkolenia:
Adresatami są osoby kierujące projektami od niedawna, uczesnticzące w nich, a także chcące poznać i zrozumieć zasady, które rządzą prowadzeniem projektu.

Metodyka szkolenia:
Szkolenie realizowane jest opierając się na metodyce Prince2, PMI oraz elementów podejścia zwinnego. Podczas jego trwania uczestnicy realizują ćwiczenia prowadzące ich przez wszystkie etapy projektu. Jest od nich wymagana aktywność oraz zaangażowanie w ćwiczenia i dyskusje. Pozwala to na praktyczne zastosowanie technik i narzędzi do realnych sytuacji biznesowych.

Program ramowy:
I Rozpoczęcie szkolenia.
II Logika myślenia projektowego.
III Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji.
IV Koncepcja projektu.
V Kluczowe osoby w pracy nad projektem.
VI Cel projektu - wytyczanie i wykorzystanie.
VII Karta Projektu.
VIII Planowanie projektowe - zadania, czas, budżet, zasoby ludzkie.
IX Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
X Monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu.
XI Komunikacja w projekcie.
XII Ewaluacja projektu.
XIII Zakończenie szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 DNI

Więcej informacji na szkolenia-biznesowe.biz


Dostępne wersje językowe: English | Polski

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!