Szkolenia

Podstawy zarządzania projektami

Tagi: zarządzanie projektami

Szkolenie kierowane jest do każdego, kto chce nabyć i rozwinąć praktyczne umiejętności zarządzania projektem. W szczególności jeśli:
jesteś początkującym kierownikiem projektu, członkiem lub liderem zespołu projektowego
chcesz uporządkować wiedzę z zarządzania projektami

jesteś kierownikiem funkcjonalnym, który w przyszłości będzie prowadził projekt w organizacji
należysz do kadry kierowniczej organizacji, wprowadzającej zarządzanie projektami
nadzorujesz pracę kierownika projektu
interesuje Cię podeście projektowe przy wykonywaniu złożonych zadań w pracy
to niniejsze szkolenie jest dla Ciebie.

O czym ?
Szkolenie prezentuje sprawdzone metody i techniki zarządzania projektami, zwiększające szanse sukcesu projektu. Przede wszystkim uwaga skupiona jest na takich elementach zarządzania projektami jak: podstawowe pojęcia, cykl życia projektu, role w projekcie, planowanie i harmonogramowanie projektu, realizacja i zakończenie projektu, dobre praktyki zarządzania projektami. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej w małych grupach ćwiczeniowych. W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość utrwalenia
poznanej wiedzy przez liczne ćwiczenia i analizy przypadków biznesowych (case studies).

Co zyskasz?
Dzięki szkoleniu poznasz i nauczysz się jak stosować najważniejsze narzędzia i techniki zarządzania projektami. Z łatwością zdefiniujesz projekt, jego cele, zakres i produkty oraz określisz role uczestników projektu. Nie będziesz mieć problemu ze zbudowaniem planu prostego projektu i monitorowaniem jego postępu prac. Będziesz wiedzieć co determinuje sukces projektu i jakie są najczęstsze błędy zarządzania projektami. Tym samym osiągniesz lepsze wyniki w pracy, a dodatkowo otrzymasz od nas:
indywidualny dyplom ukończenia kursu
imienny certyfikat poświadczający uzyskane umiejętności po zdaniu dobrowolnego egzaminu z
zakresu tematycznego szkolenia.

Ramowy plan szkolenia

MODUŁ pierwszy
- Podstawowe pojęcia (definicja i cechy projektu).
- Wprowadzenie do zarządzania projektami.
- Cykl życia projektu.
- Metodyki zarządzania projektami (czym jest metodyka, procesy w zarządzaniu projektami, metodyki PMBOK Guide, PRINCE2 oraz IPMA).
- Przygotowanie projektu (rozpoznanie potrzeb, mapa udziałowców projektu, środowisko projektu, ustalanie celów wg SMART, założenia projektu, karta projektu).
- Inicjowanie projektu (przygotowanie kick-off meeting).
- Wstęp do planowania projektu (podejścia do planowania, szacowanie czasu, kosztów projektu, metody szacowania).
- Warsztaty i analizy przypadków biznesowych.

MODUŁ drugi
- Planowanie działań i zasobów (role i odpowiedzialności, struktura podziału prac WBS, tworzenie harmonogramu projektu, równoważenie zasobów, podejście łańcucha krytycznego w zarządzaniu czasem projektu).
- Zarządzanie zmianą w projekcie.
- Inne procesy planowania (ryzyka, jakość w projekcie, komunikacja, zamówienia).
- Realizacja projektu (plan bazowy, zarządzanie i kontrola zmian, wartość wypracowana EVA w monitorowaniu i ocenie prac projektu).
- Technologie informatyczne w zarządzaniu projektami (MS Project, Primavera, aplikacje internetowe).
- Zamknięcie projektu.
- Rola biura zarządzania projektami.
- Warsztaty i analizy przypadków biznesowych.

Zapisz się na milestep.pl!


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!