Szkolenia

Zarządzanie projektem- czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość

Tagi: zarządzanie projektami

Utworzenie celu, zdefiniowanie co chcemy osiągnąć, z czego czerpiemy przyjemność jest decydujące. Zarządzanie projektem jest realizacją jakiegoś działania z udziałem innych, optymalizacją zasobów poprzez wpływanie na ich zachowania. Oferowane szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzania projektów tak, aby osiągać założone cele.

Opis:
Szkolenie zakłada skupienie się na czterech zagadnieniach:
1. Planowanie wstępne.
2. Planowanie szczegółowe.
3. Uruchomienie i monitorowanie.
4. Przegląd wykonawczy.
Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat definiowania priorytetów odnośnie zadań, kierownictwa, kontroli.

Uczestnik szkolenia opanowuje sztukę zarządzania projektem, ćwiczy wszystkie fazy jego wykonania. Zaletą tego kursu jest dynamiczny przebieg oraz przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki czemu uzyskiwana jest maksymalna skuteczność.


Cel:
- Zaznajomienie uczestnika z różnicami pomiędzy zarządzania projektem a innymi formami zarządzania.
- Uczestnik potrafi podać definicję projektu, interesariuszy projektu, wymienić i opisać fazy projektu.
- Uczestnik bez problemu definiuje cele w formie SMART i potrafi się nimi posługiwać, tworzy plan kierowania projektem oraz potrafi zarządzać zespołem projektowym
- Uczestnik potrafi być asertywny, poznaje, jakie cechy są istotne i kluczowe na danym stanowisku.

Program szkolenia:
1. Czym jest projekt i zarządzanie projektem?
- różnice i podobieństwa
- interesariusze, środowisko projektu
2. Cel i zakres projektu jest najważniejszy.
- przygotowywanie i opracowywanie celów
- cel w formie SMART
3. Fazy projektu.
- inicjowanie
- planowanie
- realizacja
- monitorowanie
- zakończenie
4. Zarządzanie projektem i asertywna komunikacja.
- aktywne słuchanie
- komunikat typu "ja"
5. Wywieranie wpływu a zarządzanie projektem.
- rodzaje wpływów i ich wykorzystywanie

Metodologia
- symulacje
- case study
- prace grupowe i indywidualne

Czas trwania
12 GODZIN = 2 DNI


Zapisz się na kmstudio.com.pl!


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!