Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Według badań tylko 30% przeprowadzanych zmian kończy się sukcesem. Podobnie jest z większością projektów, które są realizowane w przedsiębiorstwach. Aby zwiększyć naszą szansę na osiągnięcie zamierzonego celu, musimy nauczyć się zarządzać ryzykiem, które występuje zawsze.

Szkolenie wyjaśnia termin „zarządzanie ryzykiem” i określa praktyczne metody jego opanowania.

Ramowy program szkolenia

1. Przyczyny niepowodzeń projektów.
2. Podejście do zarządzania ryzykiem w projekcie.
3. Metody identyfikacji ryzyk.
4. Hierarchizacja ryzyk.
5. Planowanie działań zapobiegawczych.
6. Monitorowanie ryzyk w trakcie projektu.
7. Gromadzenie wiedzy na przyszłość.

Czas trwania szkolenia:
16 h (2 dni)

Metody:
- studium przypadku (case study),
- ćwiczenia grupowe,
- wykład.

Więcej informacji na berndson.pl.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!