Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w projektach, standard PMI®

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Szkolenie kierowane jest do osób, które są odpowiedzialne za uruchamianie i realizację projektów, tj. członków zarządu, sponsorów, kierowników projektów, osób pragnących usystematyzować swoją wiedzę z obszaru zarządzania projektami, a w szczególności zarządzania ryzykiem w projekcie.

Korzyści
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami zarządzania ryzykiem w projektach. Szkolenie dotyczy praktycznego zastosowania technik z tego zakresu, ukazuje całkowite postępowanie z ryzykiem na wszystkich etapach projektu. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą przygotowani zarówno do zarządzania dużymi projektami, jak i będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności w codziennej pracy.

Oczekiwania wobec słuchaczy
Od osób przystępujących do szkolenia oczekuje się znajomości podstawowych pojęć z obszaru zarządzania projektami.

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 h
Poziom szkolenia: podstawowy
Metody szkolenia: wykład, warsztaty, ćwiczenia praktyczne

Więcej informacji na projekty.altkomakademia.pl.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!