Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Szkolenie to jest akredytowane przez PMI®. Udział w nim pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają doświadczenie z zakresu zarządzania projektami i chcą zweryfikować posiadaną wiedzę pod kątem zarządzania ryzykiem; kierowników i członków zespołów projektów; kierowników liniowych, którzy są zainteresowani monitorowaniem ryzyk z kilku projektów; sponsorów projektów.

Cele szkolenia
Celem warsztatu jest przede wszystkim efektywna nauka metod i zasad zarządzania ryzykiem w projektach. Szkolenie ukazuje proces i narzędzia zarządzania ryzykiem pozwalające na monitorowanie i reagowanie na zagrożenia i szanse w projekcie. Dodatkowo Uczestnicy poznają sposoby analizy jakościowej i ilościowej ryzyka oraz standard zarządzania ryzykiem według PMBoK®.

Korzyści dla Uczestników
Uczestnicy poznają proces zarządzania ryzykiem w projekcie, sposób analizy jakościowej i ilościowej ryzyka, narzędzia stosowane w analizie ryzykowności projektu.

Metody szkoleniowe
Program szkolenia przygotowany został bazując na wieloletnich doświadczeniach trenerów. Warsztaty prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zawierają wiele innowacyjnych metod nauczania (np. symulację projektu).

Ramowy program warsztatu
1. Planowanie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji.
2. Identyfikacja ryzyk w projekcie.
3. Analiza jakościowa ryzyka.
4. Analiza ilościowa ryzyka.
5. Strategie zarządzania ryzykiem.
6. Monitorowanie i kontrola ryzyka w projekcie.
7. Narzędzia do zarządzania ryzykiem w projekcie.
8. Dostosowanie procesu zarządzania ryzykiem do specyfiki projektu.

Czas trwania: 2 dni

Więcej informacji na whitecom.com.pl.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!