Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Szkolenie to jest kierowane do osób, które są odpowiedzialne za uruchomienie i realizację projektów, tj. członków zarządu, sponsorów i kierowników projektów.

Korzyści
Dzięki udziale w szkoleniu, uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami zarządzania ryzykiem w projekcie, zyskają praktyczne umiejętności w zakresie analizy ryzyka oraz planowania i nadzorowania zarządzania ryzykiem w trakcie trwania projektu.

Uczestnicy nabywają umiejętności w obszarze:
- identyfikacji i analizy ryzyka przy użyciu wybranych technik;
- planowania i sterowania zarządzania ryzykiem.

Oczekiwania od uczestników
Sugeruje się, aby chęć udziału w szkoleniu zgłaszały osoby uczestniczące wcześniej w kursach dotyczących podstaw zarządzania projektami lub posiadający fundamentarną wiedzę z obszaru zarządzania projektami.

Czas trwania: 2 dni / 14 h
Poziom szkolenia: Podstawowy
Metoda szkolenia: wykład, warsztaty

Zapisz się na projekty.altkomakademia.pl!


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!