Słownik

Analiza przyczyn i skutków wad

Polega na identyfikacji wszelkich możliwych wad elementu, ich przyczyn i skutków jakie mogą nieść dla całego projektu i systemu.

.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!