Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Szkolenie wyjaśnia czym właściwie jest zarządzanie ryzykiem, tłumaczy podstawowe pojęcia z tego obszaru. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są źródła ryzyka oraz jak je zidentyfikować, a następnie wybrać odpowiednie reakcje. Przedstawione zostanie także zarządzanie ryzykiem w PMBoK i PRINCE2.

Program szkolenia
1. Po co nam zarządzanie ryzykiem?
2. Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie firmą.
3. Pojęcia: ryzyko, niepewność, prawdopodobieństwo.
4. Źródła ryzyka.
5. Co to znaczy zarządzać ryzykiem?
6. Planowanie zarządzania ryzykiem.
7. Identyfikacja zagrożeń i szans.
8. Analiza i ocena ryzyk.
9. Wybór reakcji.
10. Monitorowanie i kontrola ryzyka.
11. Zarządzanie ryzykiem w PMBoK.
12. Zarządzanie ryzykiem w PRINCE2.
13. Podsumowanie szkolenia.

Adresaci
Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw różnych branż, kadry zarządczej i członków zespołów projektowych oraz tych, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektów. W warsztatach mogą uczestniczyć zarówno osoby posiadające doświadczenie w tematyce zarządzania projektami, które pragną usystematyzować swoją wiedzę, jak i te, które nie miały z tym do tej pory do czynienia.

Czas trwania: 16 h lekcyjnych

Zapisz się na rekrutacja.wsb.edu.pl.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!