Czas to pieniądz...
więc wiedza, gdzie umyka, jest cenna

Aplikacja do zarządzania projektami PM Compass pozwala w łatwy sposób monitorować czas, jaki jest poświęcany na realizację poszczególnych zadań i projektów przez każdego z uczestników projektu.
To z kolei pozwala na wprowadzanie optymalizacji i poprawianie efektywności zespołu, co bezpośrednio przekłada się na korzyści organizacyjne i finansowe.

Karty pracy

To oczywiste, że uczestnicy projektu nie lubią tracić czasu na wypełnianie kart pracy.

Dlatego w PM Compass postawiliśmy na prostotę obsługi.
Widok kart pracy na dany tydzień zawiera wszystkie projekty i zadania użytkownika, udostępniając pola na wpisanie godzin, poświęconych na realizację poszczególnych zadań. Tak więc wystarczy kilka sekund, by pod koniec każdego dnia, zaktualizować informację na temat postępu prac w realizowanych projektach.

Analizuj, gdzie czas ucieka

Świadomość, ile czasu zajmuje realizacja poszczególnych zadań przez konkretnych uczestników projektu, dostarcza wielu cennych informacji.

Analizując karty pracy, można wyciągnąć wnioski na temat obciążenia pracowników, a także ich efektywności.

Bazując na danych historycznych o pracochłonności niektórych prac, można lepiej szacować koszty i czas pracy przyszłych projektów.

Za dużo projektów, jak na możliwości zespołu, brzmi dla Ciebie znajomo?

Zarządzanie zasobami ludzkimi, ich czasem i obciążeniem to nie lada wyczyn, zwłaszcza jeśli realizuje się jednocześnie wiele projektów, które współdzielą zasoby i mają napięte terminy.

PM Compass dostarcza kompletną informację, na temat tego, którzy pracownicy są przeciążeni, a którzy są dostępni w określonych przedziałach czasu.

Przypisując wykonawców do zadań, ma się precyzyjną informację na temat tego, kto jest wolny kiedy i kto realizuje jakie zadania.

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!