Planuj i monitoruj budżet projektu

Moduł Zarządzania Budżetem wspomaga zarządzanie kosztami i przychodami, które niekoniecznie wynikają z nakładu pracy członków zespołu. Doceniają to zwłaszcza firmy i zespoły, które podczas realizacji projektów ponoszą różne wydatki, wpływające na całkowite koszty projektu, jak np. podróże służbowe, zakup wyposażenia i sprzętu, itp.

PM Compass stawia przede wszystkim na prostotę rozwiązania, dzięki czemu praca z narzędziem jest efektywna i daje szybkie rezultaty.

Kategorie budżetowe

PM Compass umożliwia tworzenie planów przychodów i kosztów w podziale na kategorie budżetowe, definiowane indywidualnie dla każdej firmy czy zespołu, posiadającego konto w aplikacji.
Dzięki temu, wprowadzając na bieżąco dane o realizacji, można porównywać plan i rzeczywiste wykonanie, pod różnym kątem. Wczesna identyfikacja odchyleń, umożliwia podjęcie właściwych kroków i pozwala uniknąć niespodziewanego przekroczenia budżetu na koniec projektu.

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!