Project Portfolio Management

Szczególnie istotną funkcją dla organizacji zorganizowanych projektowo jest zintegrowane Zarządzanie Portfelem Projektów. Portfel projektów, to zbiór projektów, które są zarządzane w skoordynowany sposób, niezależnie od tego, czy są ze sobą powiązane czy też nie.
PM Compass zapewnia pełen wgląd w stan projektów, co pozwala trafnie ustalać priorytety i podejmować lepsze decyzje, dotyczące planowania zadań, budżetu i dostępności zasobów w wielu projektach.

Zrównoważona Karta Wyników

Zrównoważona Karta Wyników (ang. Balanced Scorecard) udostępniana
w aplikacji PM Compass, umożliwia porównywanie i ocenianie dużej liczby projektów, pod kątem różnych kryteriów.
Definiując różne parametry i nadając im odpowiednie wagi, uzyskuje się możliwość zmierzenia i oceny różnych aspektów biznesowych realizowanych projektów.
Karta Wyników umożliwia ocenę projektów w aspekcie takich parametrów, jak: opłacalność inwestycji, innowacyjność pomysłu, zbieżność z oczekiwaniami rynku, budowanie przewagi konkurencyjnej czy zgodność ze strategią organizacji.

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!