Zbierz wszystkich uczestników projektu w jednym miejscu

PM Compass stanowi kompletną, wspólną platformę wymiany informacji, w ramach której można zebrać członków zespołu, pracowników, podwykonawców, a nawet klientów.

Dzięki aplikacji PM Compass, z jednego miejsca można zarządzać kontami zaproszonych użytkowników, udostępniać im projekty oraz przydzielać i omawiać zadania.

Zarejestruj się i zacznij już teraz!

Współpracuj i dziel się wiedzą

Sprawna wymiana informacji i współpraca w zespole to klucz do sukcesu projektu.

PM Compass, jako program do zarządzania projektami online, przyczynia się do poprawy przepływu informacji w projekcie, zapewniając wszystkim jego uczestnikom stały dostęp do informacji, jakich potrzebują do realizacji swych zadań.

Każdy z użytkowników, zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami, ma możliwość wglądu oraz zamieszczania informacji, notatek i dokumentów, a także brania udziału w toczących się dyskusjach.

Dorzuć swój komentarz...

Zamiast gubić się w gąszczu wysyłanych e-maili, sprowadź komunikację dotyczącą tematów projektowych w jedno miejsce. Z pewnością docenisz możliwość zamieszczania komentarzy przy elementach projektu, których dotyczą.

Komentowanie zadań czy kamieni milowych przez osoby zaangażowane w ich realizację sprawia, że bardzo szybko wyjaśniane są wszelkie wątpliwości.
Dzięki temu, że dyskusje toczą się w jednym miejscu, zawsze wiadomo gdzie szukać odpowiedzi na pytania.

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!