Słownik

Data raportu

Tagi: zarządzanie czasem, harmonogram, zarządzanie dokumentami

Moment w czasie, w którym następuje zakończenie okresu, za który przygotowuje się raport, czyli informacje o realnym wykonaniu przygotowanych na ten czas działań.

.


Dostępne wersje językowe: English | Polski

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!