Słownik

Macierz podziału obowiązków

Tagi: zarządzanie zasobami

Macierz łącząca strukturę podziału pracy i podziału organizacyjnego w taki sposób, by za każdy element projektu była odpowiedzialna konkretna osoba.

.


Dostępne wersje językowe: English | Polski

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!