Słownik

Planowanie zasobów ludzkich

Tagi: zarządzanie zespołem projektowym

Proces, który pozwala na określenie powiązań, zadań, odpowiedzialności i ról poszczególnych osób w zespole projektu.

.


Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!