Słownik

Raporty z wykonania

Tagi: zarządzanie dokumentami, raport

Wszystkie pisma i inne dokumenty, które zawierają wszystkie istotne dane opisujące proces wykonania danego etapu projektu. Do tego celu wykorzystuje się wykresy, diagramy, histogramy i inne.

.


Dostępne wersje językowe: English | Polski

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!