Słownik

Sprawozdawczość wykonania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: raport, sprawozdanie

System raportowania danych o aktualnym stanie wykonania danej czynności, a także postępu prac. Obejmuje często także prognozy.
więcej >>

Raporty z wykonania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie dokumentami, raport

Wszystkie pisma i inne dokumenty, które zawierają wszystkie istotne dane opisujące proces wykonania danego etapu projektu. Do tego celu wykorzystuje się wykresy, diagramy, histogramy i inne.
więcej >>

Raport istotnych odchyleń

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie dokumentami, raport

Raport, w którym zawarte są tylko te odchylenia, które uznane zostały za ważne w stosunku do planu projektu.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!