Baza wiedzy

Schemat organizacyjny

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: schemat, organizacja

Narzędzie umożliwiające łatwe przeglądnięcie relacji w ramach zespołu projektu.
więcej >>

Schemat organizacji projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: schemat, organizacja

Przedstawienie w sposób graficzny relacje między członkami zespołu projektu.
więcej >>

Rzeczywisty czas trwania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem

Określony czas, którego odliczanie zaczyna się w momencie rzeczywistej daty rozpoczęcia, a kończy się w rzeczywistej dacie zakończenia lub w momencie raportu.
więcej >>

Rzeczywista data zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem

Moment, w którym nastąpił realny koniec projektu.
więcej >>

Rzeczywista data rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem

Moment, w którym następuje realny początek prac nad projektem lub działania.
więcej >>

Ryzyko wtórne

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Taki rodzaj niepewnego zdarzenia, które może powstać w momencie wdrożenia metody reakcji na ryzyko.
więcej >>

Ryzyko rezydualne

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Taki typ niepewnego wydarzenia, które może istnieć nadal mimo wdrożenia metod reakcji na ryzyko.
więcej >>

Ryzyko

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem

Wydarzenie charakteryzujące się dużą niepewnością, które w momencie jego urzeczywistnienia wywiera wpływ na realizację projektu.
więcej >>

Rozrost zakresu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zakres projektu

Dołączenie dodatkowych ról i funkcji bez przeniesienia tych zmian na inne elementy projektu takie jak np. czas albo bez zgody klienta.
więcej >>

Rola

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zespołem

Przeznaczenie do konkretnego typu działań. Przyporządkowana członkom zespołu projektu.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!