Baza wiedzy

Rezerwa na nieprzewidziane okoliczności

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zasobami, budżet, zarządzanie ryzykiem

Rezerwa, najczęściej finansowa, przewidziana na minimalizowanie ryzyka, które może wystąpić w trakcie realizacji projektu.
więcej >>

Praca

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: praca, zarządzanie zasobami

Fizyczna lub umysłowa forma wysiłku, która ma na celu wygenerowanie wartości dodanej lu osiągnięcie określonego celu.
więcej >>

Nakład pracy pośrednio mierzalny

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zasobami

Ta ilość pracy, której nie można dokładnie zmierzyć i podzielić między konkretne elementy. Jest ona jednak w bezpośredni sposób związana z innymi nakładami pracy, które są mierzalne.
więcej >>

Nakład pracy mierzony czasem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zasobami, harmonogram

Ta ilość pracy, której nie można bezpośrednio przyporządkować do realizacji danego działania. Jest tylko w pośredni sposób przydatna do osiąganego wyniku.
więcej >>

Nakład pracy bezpośrednio mierzalny

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zasobami

Taka ilość pracy, która może zostać bezpośrednio powiązana z czasem potrzebnym do zakończenia określonej czynności. Jego charakterystyczną cechą jest mierzalność.
więcej >>

Nakład pracy

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zasobami

Ilość pracy (wyrażona w odpowiednich jednostkach), która potrzebna jest do zaangażowania by zakończyć dane działanie lub projekt.
więcej >>

Macierz podziału obowiązków

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zasobami

Macierz łącząca strukturę podziału pracy i podziału organizacyjnego w taki sposób, by za każdy element projektu była odpowiedzialna konkretna osoba.
więcej >>

Koncentracja zasobów

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zasobami

Metoda, która opiera się na założeniu, że zasoby zgromadzone blisko siebie, zyskują tym samym możliwość lepszej komunikacji między sobą.
więcej >>

Katalog zespołu projektu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zespół projektowy, zarządzanie zasobami

Spis osób biorących udział w projekcie wraz z rozpisanymi rolami, zadaniami i obowiązkami poszczególnych osób.
więcej >>

Kalendarz zasobów

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie zasobami

Podzielony względem zasobów kalendarz, w którym określa się te momenty w czasie, w których dany zasób wykonuje pracę lub tego nie robi.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!