Baza wiedzy

Zespół kierujący projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie projektem, zespół zarządzający, kierownik projektu

Wszystkie podmioty, które biorą czynny udział w procesie zarządzania danym projektem. Zdarzają się również takie przypadki, w których zespół ten jest tożsamy z całym zespołem projektu.
więcej >>

Zarządzanie portfelem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie, portfel projektów, zarządzanie projektem, zarządzanie portfelem

Scentralizowane administrowanie przynajmniej jednym portfelem, czyli wykonywanie kluczowych działań takich jak określenie kierownika czy monitoringu projektu, które mają doprowadzić do osiągania zakładanych celów.
więcej >>

System zarządzania konfiguracją

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie projektem, narzędzie

Jedno z narzędzi systemu zarządzania projektem. Składa się z procedur wykorzystywanych w przypadku zarządzania, nadzoru i administracji wyrobem, usługą, rezultatem lub elementem składowym. Zawiera systemy monitoringu, określenie uprawnień niezbędnych do kontroli decyzji i zmian, a także potrzebą dokumentację.
więcej >>

System kierowania projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: kierownik projektu, kierowanie projektem, zarządzanie projektem

Struktura obejmująca wszelkie techniki, narzędzia, instrumenty, metody, a także inne elementy, które wraz z powiązaniami między nimi tworzą realną możliwość zarządzania projektem. Wszystkie elementy systemu powinny tworzyć łącznie spójną całość. System ten jest przede wszystkim podstawową pomocą dla pracy kierownika projektu.
więcej >>

System informatyczny wspierający kierowanie projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: system informatyczny, zarządzanie projektem, kierowanie projektem

Struktura złożona z technik, narzędzi i innych instrumentów umożliwiających zbieranie, analizę, a także komunikację w ramach realizacji projektu. Jest istotną, a często również niezbędną pomocą pracy przy wszystkich etapach projektu.
więcej >>

Projekt

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: projekt, zarządzanie projektem

Grupa działań, będących między sobą powiązana i połączona relacjami logicznymi, która prowadzi do wytworzenia określonego efektu końcowego wyrobu, usługi czy rezultatu.
więcej >>

Program

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: portfel projektów, projekt, zarządzanie projektem, zarządzanie programem

Grupa projektów, która w odróżnieniu od portfela, muszą być ze sobą powiązane. Program charakteryzuje się wysokim stopniem koordynacji zarządzania wchodzącymi w jego skłąd projektami.
więcej >>

Plan zarządzania kontraktami

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie projektem, planowanie

Zbiór sposobów administrowania zawieranymi kontraktami. Zawiera takie elementy jak wymagane cechy dokumentacji czy dostawy. W zależności od potrzeb może być ogólny, szczegółowy, formalny lub nieformalny. Jest to jeden z elementów planu kierowania projektem.
więcej >>

Plan zarządzania harmonogramem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: harmonogram, zarządzanie projektem, planowanie

Plan zawierający wszelkie działania powiązane z harmonogramowaniem projektu, na zróżnicowanym poziomie ogólności i formalności.
więcej >>

Plan kierowania projektem

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: planowanie, zarządzanie projektem

Oficjalny plan, za pomocą którego zarządza się pracami projektu.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!