Baza wiedzy

Rejestr

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: rejestr, dokument, zarządzanie dokumentami

Dokument, w którym opisane zostają wszelkie informacje i działania, które wystąpiły w trakcie realizacji projektów.
więcej >>

Raporty z wykonania

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie dokumentami, raport

Wszystkie pisma i inne dokumenty, które zawierają wszystkie istotne dane opisujące proces wykonania danego etapu projektu. Do tego celu wykorzystuje się wykresy, diagramy, histogramy i inne.
więcej >>

Raport istotnych odchyleń

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie dokumentami, raport

Raport, w którym zawarte są tylko te odchylenia, które uznane zostały za ważne w stosunku do planu projektu.
więcej >>

Lista kontrolna

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie dokumentami

Zbiór działań (lub innych elementów) stworzony w celu ich porównywania, tak aby przekonać się o tym, że zostaną wykonane terminowo i w odpowiedni sposób.
więcej >>

Informacje o wykonaniu prac

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie dokumentami

Wszystkie te dane, które dotyczą aktualnego stanu wykonania projektu, do których należą wykonanie produktu cząstkowego, działania korygujące, wdrożenia zmian, działania zapobiegawcze itp.
więcej >>

Dokumenty przetargowe

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie dokumentami

Dokumenty niezbędne w procesie przetargu. Podzielić można je na dokumenty zamawiającego (np. zapytanie ofertowe) i dostawcy (np. oferta).
więcej >>

Data raportu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie czasem, harmonogram, zarządzanie dokumentami

Moment w czasie, w którym następuje zakończenie okresu, za który przygotowuje się raport, czyli informacje o realnym wykonaniu przygotowanych na ten czas działań.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!