Baza wiedzy

Analiza Monte Carlo

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Polega na kilkukrotnym obliczeniu kosztów danego przedsięwzięcia, tak, że na początku następuje losowy wybór wartości wejściowych zgodnie z rozkładami prawdopodobieństwa. Podobne zastosowanie metoda ta ma w stosunku do harmonogramowania projektu i obliczenia czasu jego trwania.
więcej >>

Analiza harmonogramu sieciowego

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Metoda wyznaczenia skrajnych (najwcześniejszych i najpóźniejszych) dni początku i końca określonego działania, które nie zostało jeszcze zakończone.
więcej >>

Analiza drzewa decyzyjnego

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Drzewo decyzyjne to graficzny sposób przedstawienia możliwych do wykorzystania scenariuszy i ich konsekwencji, w formie rozszerzającego się (zwykle) ku dołowi diagramu. Jego analiza polega na określeniu stopnia prawdopodobieństwa, ryzyka i niepewności związanej z każdą z pisanych w drzewie opcji.
więcej >>

Aktualnie przewidywana data zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Oszacowany w teraźniejszości moment, w którym prawdopodobnie nastąpi zakończenie określonego działania, biorąc pod uwagę wszystkie aktualnie znane uwarunkowania mające wpływ na ten proces
więcej >>

Aktualnie przewidywana data rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Oszacowany w teraźniejszości moment, w którym nastąpi rozpoczęcie określonego działania, biorący pod uwagę wszelkie, znane aktualnie fakty dotyczące dotychczasowych prac.
więcej >>

Akceptacja ryzyka

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Jedna z technik związana z pożądaną reakcją na ryzyko w procesie planowania projektu przez zespół projektowy, polegająca na niezmienianiu planu realizacji projektu ze względu na pojawienie się danego ryzyka. Może wynikać również z faktu niestworzenia odpowiedniej reakcji na pojawiające się ryzyko.
więcej >>

Akceptacja

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Proces formalnego potwierdzenia czegoś i uznania za prawdziwe - zgodne z rzeczywistością.
więcej >>

Koszty kwalifikowane projektu - Robert Barański

Kategoria: Baza wiedzy > Książki

Tagi: zarządzanie projektami

Ubiegając się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej musimy precyzyjnie określić wszystkie koszty i wydatki, które związane będą z przygotowaniem i realizacją całego przedsięwzięcia. "Koszty kwalifikowane projektu" ułatwią Ci to zadanie!
więcej >>

Large-Scale Scrum. Zwinne zarządzanie dużym projektem z LeSS - Craig Larman, Bas Vodde

Kategoria: Baza wiedzy > Książki

Tagi: Scrum, Agile Project Management

Large-Scale Scrum, czyli LeSS ułatwia zarządzanie potężnymi międzynarodowymi projektami. Dzięki skupieniu się na najważniejszych aspektach i bezustannemu doskonaleniu technicznemu, duża złożoność przedsięwzięcia jest do okiełznania. W niniejszej książsce przedstawione zostały praktyczne aspekty wdrażania LeSS w procesach rozwijania oprogramowania.
więcej >>

Project Management Institute Educational Foundation

Kategoria: Baza wiedzy > Organizacje i stowarzyszenia

Project Management Institute Educational Foundation założona została w 1990 roku przy PMI. Jest organizacją typu non-profit, apolityczną, zajmującą się publiczną, charytatywną działalnością na rzecz promowania edukacji z zakresu zarządzania projektami na świecie.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!