Baza wiedzy

Bazowa data zakończenia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Punkt, który jest końcem określonego działania, który został określony w planie bazowym harmonogramu.
więcej >>

Bazowa data rozpoczęcia

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Punkt, który jest początkiem określonego działania, który został określony w planie bazowym harmonogramu.
więcej >>

Baza danych o ryzykach

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Pozwala na zebranie, przechowywanie i interpretację danych zebranych w czasie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem
więcej >>

Autoryzacja prac

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Pozwolenie na rozpoczęcie pracy przez daną organizację.
więcej >>

Analiza źródłowych przyczyn

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Technika, która stosowana jest przy identyfikacji przyczyn ryzyk lub nieprawidłowości.
więcej >>

Analiza założeń

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Pozwala w taki sposób zbadać założenia, aby odnaleźć te, które wiążą się z największym ryzykiem, są niepewne bądź nieprecyzyjne.
więcej >>

Analiza wrażliwości

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Metoda pozwalająca ocenić, które z ryzyk zidentyfikowanych dla projektu, mogą mieć na niego największy wpływ i prawdopodobieństwo wystąpienia.
więcej >>

Analiza trendu

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Pozwala na stworzenie prognoz na przyszłość, opierając się na danych archiwalnych. Prognoza oparta jest na modelach matematycznych i obejmuje odchylenie danego parametru od planu bazowego w pewnym momencie w przyszłości.
więcej >>

Analiza SWOT

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Identyfikacja szans, zagrożeń oraz silnych i słabych stron projektu, przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwa. Ze względu na zawarcie analizy zagrożeń uznawana jest jako element analizy ryzyka.
więcej >>

Analiza przyczyn i skutków wad

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Polega na identyfikacji wszelkich możliwych wad elementu, ich przyczyn i skutków jakie mogą nieść dla całego projektu i systemu.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!