Baza wiedzy

Raport istotnych odchyleń

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie dokumentami, raport

Raport, w którym zawarte są tylko te odchylenia, które uznane zostały za ważne w stosunku do planu projektu.
więcej >>

Przeprowadzanie kontroli jakości

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie jakością, kontrola

Przeprowadzanie wszystkich działań, które mają na celu monitorowanie rezultatów osiąganych w projekcie, a także porównanie ich z wcześniej przyjętymi normami jakości.
więcej >>

Przeprowadzanie zapewniania jakości

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie jakością

Przeprowadzanie wszystkich tych działań, które mają na celu zagwarantowanie odpowiedniej jakości rezultatu projektu.
więcej >>

Przeniesienie ryzyka

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zarządzanie ryzykiem, ryzyko

Metoda związana z zarządzaniem ryzykiem, której istotą jest przeniesienie tego ryzyka na inny podmiot.
więcej >>

Próg

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: próg, zarządzanie jakością

Pewna wartość graniczna, która może dotyczyć wszelkich elementów (takich jak czas, koszt, jakość), której przekroczenie powoduje realny powód wdrożenia działania mającego na celu powrót do akceptowanej wartości.
więcej >>

Proponowana zmiana

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: zmiana, zarządzanie zmianami

Oficjalnie przedstawiona propozycja (najczęściej w formie pisemnej), którą przekazuje się do zintegrowanej kontroli zmian, w celu akceptacji.
więcej >>

Projekt

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: projekt, zarządzanie projektem

Grupa działań, będących między sobą powiązana i połączona relacjami logicznymi, która prowadzi do wytworzenia określonego efektu końcowego wyrobu, usługi czy rezultatu.
więcej >>

Program

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: portfel projektów, projekt, zarządzanie projektem, zarządzanie programem

Grupa projektów, która w odróżnieniu od portfela, muszą być ze sobą powiązane. Program charakteryzuje się wysokim stopniem koordynacji zarządzania wchodzącymi w jego skłąd projektami.
więcej >>

Prognozy

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: prognoza, estymacja, oszacowanie

Estymacje dotyczące czasu przyszłego, obciążone pewną dozą niepewności i będące w pewnym stopniu prawdopodobne. Tworzone na podstawie dostępnych danych, teraźniejszych lub przeszłych, z których, na podstawie analizy trendów, można wnioskować o przyszłym kształtowaniu się danego zjawiska.
więcej >>

Produkt

Kategoria: Baza wiedzy > Słownik

Tagi: produkt, wybór

Materialne lub niematerialne dobro, które można wytworzyć i użyć jako odrębnego wyrobu lub jako części innego wyrobu.
więcej >>

Program do zarządzania projektami,
zespołem i dokumentami on-line!